Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης υγείας

Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης υγείας

[START "Το αντικείμενο της δράσης"]

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε άνεργους, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 240 ωρών
 • Πρακτική άσκηση σε Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ (ΝΜΥ και ΤΜΥ), διάρκειας 960 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 7 μήνες
 • Υπηρεσίες υποστήριξης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/ δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των Μονάδων Υγείας ΠΕΔΥ, β) στη τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στον τόπο της πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής

[END]

[START "Οι ωφελούμενοι της δράσης"]

Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ, δηλαδή ΠΕ – ΤΕ Νοσηλευτών, ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι), ΠΕ – ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ – ΤΕ Πληροφορικής και ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, Ραδιολόγων – Ακτινολόγων, Διοίκησης μονάδων Υγείας και Μαιευτικής πάνω σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας. 

[END]

[START "Yποβολή αίτησης συμμετοχής στο μητρώο ωφελούμενων"]

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει:

Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής».

Η προθεσμία για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει από την 22/07/2014 και λήγει την 28/07/2014

[END]

[START "Eκπαιδευτικό επίδομα"]

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 7.800€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για το σύνολο των καταρτιζομένων και και αφορά στην παρακολούθηση των 1.200 ωρών του προγράμματος κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο 801.7007.801 με αστική χρέωση σε όλη την Ελλάδα. 

[END]

[START "Διαθέσιμα Προγράμματα κατάρτισης"]

 • Αθήνα
 • Θεσσαλονίκη
 • Ηράκλειο Κρήτης
 • Ιωάννινα
 • Λήμνος
 • Σάμος
 • Μυτιλήνη
 • Σέρρες

[END]

[START "Δείτε εδώ τα αποτελέσματα"]

Πατήστε εδώ

[END]

Εικόνα σε μικρό μέγεθος για την πλευρική

Εικόνα σε μεγάλο μέγεθος για την αρχική

Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. , δραστηριοποιείται στον τομέα της δια βίου μάθησης με μοναδικό στόχο την παροχή ποιοτικής & σύγχρονης γνώσης προσαρμοσμένης στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας.

 

Ο Όρος «δια βίου μάθηση (ή εκπαίδευση)» αναφέρεται σε μια φιλοσοφική αντίληψη σύμφωνα με την οποία η εκπαίδευση θεωρείται ως μια μακροχρόνια διαδικασία που ξεκινάει από την γέννηση του ανθρώπου και συνεχίζει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. ΠΗΓΗ: ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙA

Lifelong learning is the “ongoing, voluntary, and self-motivated” pursuit of knowledge for either personal or professional reasons. Therefore, it not only enhances social inclusion, active citizenship, and personal development, but also self-sustainability, rather than competitiveness and employability. SOURCE: WIKIPEDIA