• Ποιοι είμαστε arrow

  Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε., αποτελώντας τον διάδοχο φορέα της εταιρείας «Μεσογειακό Συμβουλευτικό Σύστημα Κ.Ε.Κ. Α.Ε.»,  δραστηριοποιείται από το 2002 στον τομέα της δια βίου μάθησης, αδειοδοτημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και & …
  Περισσότερα...

 • Εγκαταστάσεις arrow

  Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΥΡΡΗ 7, Τ.Κ. 11527. Ακόμη, διαθέτει πλήρως εξοπλισμένες και πιστοποιημένες εκπαιδευτικές δομές, συνολικής έκτασης 1.500 m2 σε 4 διοικητικές περιφέρειες στις πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλε& …
  Περισσότερα...

 • Εμπειρία arrow

  Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. στοχεύοντας στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης υψηλής ποιότητας σε σύγχρονα και δυναμικά επαγγέλματα, από το 2003 μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει επιτυχώς εκατοντάδες συγχρηματοδοτούμενα, από το Γ’ ΚΠΣ και το Ε& …
  Περισσότερα...

 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη arrow

  Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. πρωτοπορώντας στο χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης αναγνωρίζει ότι οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται.  Επιδιώκει να ενσωματώσει στ& …
  Περισσότερα...

 • Δίκτυα arrow

  Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. έχει σαν κύριο στόχο του την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, που ανταποκρίνονται σε ευρωπαϊκές προδιαγραφές και οδηγούν σε πιστοποιήσιμες γνώσεις και δεξιότητες των καταρτιζομένων στην Ελλάδα και τις χώρε …
  Περισσότερα...

 • Οικοvoμικά στοιχεία arrow

  Ισολογισμός & Αποτελέσματα Χρήσης

  4η Εταιρική Χρήση (01/01/2012-31/12/2012)

  5η Εταιρική Χρήση (01/01/2013-31/12/2013)

  6η Εταιρική Χρήση (01/01/2014-31/12/2014)

  8η Εταιρική Χρήση (01/01/2016-31/12/2016)

  9η Εταιρική Χρήση (01/01/2017-31/12/2017)


  Περισσότερα...

 • Δραστηριότητα εκτός Ελλάδας arrow

  Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. αναπτύσσει συνεχώς και διευρύνει τις διεθνείς συνεργασίες του.

  Συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς φορείς στη Βουλγαρία, στην Κύπρο, και σε άλλες χώρες εντός και εκτός της ΕΕ (Αυστρία, Ιταλία, Γαλλία, Τσεχία, Σλοβακία, & …
  Περισσότερα...

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»

Ετικέτες: ΚΕΚ, VOUCHER, 2019, ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ


 
Το ΜΕΚ θα υλοποιήσει προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης & πιστοποίησης που αφορούν αφορούν τη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) διάρκειας 120 ωρών. Τα αντικείμενα κατάρτισης χωρίζονται σε τρία επίπεδα:
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ι
 
o   Επεξεργασία Εγγράφου – Word (διάρκειας 30 ωρών)
 
o   Υπολογιστικά Φύλλα – Excel (διάρκειας 30 ωρών)
 
o   Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Browser & Outlook (διάρκειας 30 ωρών)
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ
 
o   Επεξεργασία Εγγράφου – Word (διάρκειας 20 ωρών)
 
o   Υπολογιστικά Φύλλα – Excel (διάρκειας 20 ωρών)
 
o   Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Browser & Outlook (διάρκειας 30 ωρών)
 
o   Παρουσιάσεις – Powerpoint (διάρκειας 20 ωρών)
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙΙ
 
o   Επεξεργασία Εγγράφου – Word (διάρκειας 20 ωρών)
 
o   Υπολογιστικά Φύλλα – Excel (διάρκειας 15 ωρών)
 
o   Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Browser & Outlook (διάρκειας 20 ωρών)
 
o   Παρουσιάσεις – Powerpoint (διάρκειας 15 ωρών)
 
o   Βάσεις Δεδομένων – Access (διάρκειας 20 ωρών)
 
Και στα 3 εκπαιδευτικά προγράμματα θα ενσωματωθούν συμπληρωματικά οι ακόλουθες Θεματικές Ενότητες, συνολικής διάρκειας 30 ωρών:
 
o   Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία
 
o   Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου
 
o   Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με εργοδότη
 
o   Κοινωνική Οικονομία & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
 
 
Σε κάθε ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς την εξέταση – επανεξέταση πιστοποίησης χορηγείται το σχετικό πιστοποιητικό, στην αντίθετη περίπτωση χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής.
 
Τα τμήματα θα είναι καθημερίνα και θα έχουν διάρκεια 6 ώρες.
 
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα εξής:
 
1) Βεβαίωση από τον Δήμο ότι απασχολείται στο συγκεκριμένο Δήμο
 
2) Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου
 
3) Τον Αριθμό της αίτησης συμμετοχής στη Δράση
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο:
 
Αθήνα                                             
ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΥΡΡΗ 7,11527
210 2522801
210 2512198
info@mesogeiako.gr
 
Θεσσαλονίκη
14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Ν. Μηχανιώνας, Θέρμη Θεσ/νίκης 570 01
2310 383034-35
thessaloniki@mesogeiako.gr
 
Θεσσαλονίκη B'
Λαγκαδά 130, Νεάπολη
56 727
2310 537766-76
2310 527772
thessaloniki@mesogeiako.gr

 

Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. , δραστηριοποιείται στον τομέα της δια βίου μάθησης με μοναδικό στόχο την παροχή ποιοτικής & σύγχρονης γνώσης προσαρμοσμένης στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας.

 

Ο Όρος «δια βίου μάθηση (ή εκπαίδευση)» αναφέρεται σε μια φιλοσοφική αντίληψη σύμφωνα με την οποία η εκπαίδευση θεωρείται ως μια μακροχρόνια διαδικασία που ξεκινάει από την γέννηση του ανθρώπου και συνεχίζει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. ΠΗΓΗ: ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙA

Lifelong learning is the “ongoing, voluntary, and self-motivated” pursuit of knowledge for either personal or professional reasons. Therefore, it not only enhances social inclusion, active citizenship, and personal development, but also self-sustainability, rather than competitiveness and employability. SOURCE: WIKIPEDIA